ΤΕΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΤΕΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΦΑΓΗΤΟ

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

ΣΑΓΚΡΙΑ
Ingredients:


2 big sweet oranges
1.5 litter of rose or red wine of your preference
2 lemons
1/4 cup of sugar
1/4 cup of brandy (2 oz.)
1 red apple
1 28-oz. bottle of cold carbonated water
A pinch of cinnamonHow to Prepare:

1. Squeeze the juice from one orange and one lemon.
2. Place one orange and one lemon in the fridge (for garnish.)
3. Mix juices, sugar, wine, cinnamon, and brandy in a large pitcher.
4. Cut the cold orange and apple into wedges and slice the lemon.
5. Float the fruits in the pitcher.
6. Add the chilled carbonated water slowly while mixing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου